Zavod za stočarstvo | Department of Animal Husbandry |

O Zavodu

Predstojnica Zavoda: izv. prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin

Zavod za stočarstvo je bio jedan od 12 matičnih zavoda i klinika Visoke veterinarske škole osnovane 1919. godine u Zagrebu, a kasnije Veterinarskog fakulteta. Od 2005. godine Zavod je uključen u rad Odjela za animalnu proizvodnju i biotehnologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zavod sudjeluje u nastavi, istraživanjima i stručnom radu vezanima za uzgoj, selekciju i proizvodnju životinja. U Zavodu su zaposlena tri nastavnika: prof. dr. sc. Velimir Sušić, izv. prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin i izv. prof. dr. sc. Igor Štoković, potom znanstvena suradnica dr.sc. Kristina Starčević, viši asistent dr. sc. Sven Menčik i asistentica Maja Maurić dr. med. vet, laborantica Ljiljana Maričić i pomoćna tehnička suradnica Mirjana Ričko. Zavod sudjeluje u izvedbi tri obvezna predmeta te jednom obveznom izbornom predmetu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija iz veterinarske medicine.

Djelatnici Zavoda uključeni su i u izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija iz veterinarske medicine te poslijediplomskih specijalističkih studija. U sklopu Zavoda nalazi se mala i velika kompjuterska vježbaonica, knjižnica, čitaonica, radne prostorije osoblja zavoda te laboratoriji za utvrđivanje fenotipskog i genotipskog očitovanja proizvodnih svojstava domaćih životinja, kemijske i biokemijske analize proizvodnih svojstava te uporaba molekularno genetskih metoda u unaprjeđenju proizvodnosti i zdravlja životinja.

Zavod za stočarstvo obuhvaća 679,70 m2. U sklopu Zavoda nalaze se vježbaonica (površine 89,49 m2 sa 40 radnih mjesta), kompjuterska učionica (površine 33,37 m2 s 20 radnih mjesta), dva laboratorija (površine 53,91 m2 te 34,13 m2), knjižnica, čitaonica te radne prostorije osoblja zavoda. Izloženo je više animalističkih radova kipara Roberta Frangeša-Mihanovića (1872-1940.) (http://hr.wikipedia.org/wiki/Robert_Frange%C5%A1-Mihanovi%C4%87), instrumenti i nastavna pomagala, te rezultati novijih istraživanja obavljanih na Zavodu.

Trenutno znanstvenici Zavoda vode 3 znanstvena i jedan stručni projekt:

Patobiologija prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih gubitaka u uzgoju svinja
Voditelj projekta : izv. prof. dr.sc. Anamaria Ekert Kabalin

Udio tkiva, kemijski i masnokiselinski sastav mesa simentalske pasmine goveda
Voditelj projekta : izv. prof. dr.sc. Igor Štoković

Sezonalnost pripusta i janjenja ovaca u Hrvatskoj
Voditelj projekta : prof. dr.sc. Velimir Sušić

Nove tehnologije u sustavu krava-tele za dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu
Voditelj projekta : izv. prof. dr.sc. Igor Štoković